اگر پیشنهاد، انتقاد، نظر و یا به راهنمایی نیاز دارید، لطفا با نوتیلو تماس بگیرید. ما همیشه آماده دریافت انتقادها، نظرات و پیشنهادهای شما هستیم. برای تماس با همکاران ما می‌توانید از پست الکترونیکی  info@notilo.ir ویا فرم زیر  استفاده کنید.